Dags att ta parti!

Situationen för unga arbetare och studenter är långt ifrån bra och kommer inte att bli bättre. Läget på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och för studenterna blir hårdare.

  • 160 000 ungdomar saknar arbete – de som har arbete är dessutom ofta fast i tidsbegränsade anställningar eller sms-jobb.
  • Många studenter lever på CSN-lån och sommarjobb – med detta ska de betala högre hyror, kurslitteratur och livets andra kostnader.
  • Andelen unga som tvingas bo hemma ökar för varje år – en fjärdedel av alla ungdomar tvingas bo kvar hemma.
  • Ångest och depressioner ökar lavinartat bland unga till följd av de orealistiska krav som ställs på ungdomar idag – en fjärdedel av alla ungdomar mår idag psykiskt dåligt.

Behöver det vara såhär?

Nej, kapitalismen tvingar fram den här situationen. Det hänger på oss om det tillåts fortsätta. Vikten av att ta parti! är lika stor som någonsin. Tillsammans med kommunisterna går det att kämpa för något annat idag, men också för en annan morgondag – ta parti tillsammans med Sveriges Kommunistiska Parti!

Sveriges Kommunistiska Parti